Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

Otázky

1: Časový úsek
2: Projev degradace půdy je …
3: Úřední osoba zodpovědná za inspekci farmy
4: Prvek, který není totožný, je ...
5: Anglická zkratka standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu
6: Pořadové číslo (adjektivum) standardu ochranný břehový pás kolem vodních toků, říček a ploch
7: K erozně rizikovým plodinám nepatří…
8: Chemický prvek, jehož přívod rostlinám zajiš´tují hnojiva
9: Zemědělská parcela

Tajenka

Rostlinný druh regulovaný standardem DZES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry