EKOSYSTÉMOVÉ POJETÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

I. oddíl knihy Zemědělství a potraviny

VÝROBA A DISTRIBUCE ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

II. oddíl knihy Zemědělství a potraviny

PRODUKCE POTRAVIN A VÝŽIVA ČLOVĚKA

III. oddíl knihy Zemědělství a potraviny

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINY: MULTIMEDIÁLNÍ PRODUKT PRO SŠ

je součástí projektu Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit proof-of-concept, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000111, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.