Dotační systém v EU a jeho význam

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

Otázky

1: … země vyjednává s Evropskou unií rozpočet po r. 2020
2: Faktor ovlivňující proměnlivost příjmu v zemědělství
3: Podle hektarů je výpočet … platby na plochu
4: Nevyjasněná je diskuze, zda dotace mají negativní, pozitivní, anebo žádný … pro produktivitu podniků
5: Stabilita příjmu zemědělců byl základní … při vzniku dotačního systému
6: Ekonomika dotací částečně kompenzuje biofyzikální a klimatické … zemědělství
7: Dodnes přetrvává ... dotací podnikům
8: Ke kritériím výpočtu dotace nepatří … hektarového výnosu|Z dotačního systému EU benefitují zemědělský, potravinářský a lesnický ….
9: LFA je zkrácené jméno pro … s přírodním hendikepem

Tajenka

Národní hospodářství

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry