Plán rozvoje venkova

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

Otázky

1: Dotační titul
2: Administrativně-územní celek
3: Navýšení zemědělské … není cílem plánu rozvoje venkova
4: Ochrana přírody a … je relevantním, ale ne výlučným cílem plánu rozvoje venkova
5: Zkraácený název instituce zodpovědné za provádění Plánu rozvoje venkova
6: Evropská … vyjednává s členskou zemí, co a proč má být v Plánu rozvoje venkova podpořeno
7: Dotační … řadí Plán rozvoje venkova jako tzv. 2. Oddělení podpor

Tajenka

Soubor aktivit v rámci Plánu rozvoje venkova

1
2
3
4
5
6
7
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry