Půdy v České republice

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

Otázky

1: Jeden ze základních faktorů, jehož působení ovlivňuje geografii půd v ČR od období neolitu
2: Půda s převlhčeným profilem
3: Půdotvorný substrát, na kterém vznikají naše nejúrodnější půdy
4: Změna klimatických, vláhových a vegetačních poměrů na základě nadmořské výšky se nazývá vertikální ………….
5: Převážně lesní půda s výrazně kyselým pH
6: Jev, který představuje jedno z hlavních rizik ohrožujících půdní kryt v ČR
7: Tvářnost (vzhled) zemského povrchu; ovlivňuje prostorové rozšíření půd u nás především svou členitostí a střídáním různých tvarů a typů terénu
8: Dřevina představující přirozený porost horských podzolů

Tajenka

Nejúrodnější mírně vápnitý půdní typ ležící na sprašových pokryvech nížin.

1
2
3
4
5
6
7
8