Produkce potravin a surovin

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

OdkazyOtázky

1: Proces navrácení majetku (včetně zemědělské půdy) puvodním majitelům (probíhal především po roce 1989)
2: Nejvýznamnejší zvíře, chované u nás pro vlnu
3: Přadná rostlina s modrými květy
4: Chemická značka dusíku
5: Asijská země, známá pěstováním čaje a vegetariánstvín (též subkontinent)
6: Zelenina štiplavé chuti, často využívaná v tradiční české kuchyni (též označení pro podzemní zásobní orgán rostlin)
7: Náplň do buchet a koláčů, vyráběná z mléka
8: Ruční nástroj pro nakládání sena, slámy či hnoje na vůz
9: Středoasijská země, typická např. produkcí šafránu - starší název Persie

Tajenka

Starší český název pro zemědělství

1
2
3
4
5
6
7
8
9