Populační růst a zajištění produkce potravin

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

Otázky

1: Černý jeřáb, temnoplodec
2: Zemědělec (z angličtiny)
3: Nejvýznamnejší skupina vodních obratlovců
4: Blízkovýchodní stát, vynikající závlahové systémy a odsolování mořské vody
5: Hospodářské zvíře - rohaté, bradaté, mečivé
6: Chemická značka hliníku

Tajenka

Kontinent, jehož pocet obyvatel v následujících dekádách nejvíce poroste

1
2
3
4
5
6