Budoucí požadavky na zemědělství

Testy – otázky k procvičení

 

 

Graf – Výnosy obilnin

Otázky

1: Koštálová zelenina, konzervovaná kysáním
2: Parohatý sudokopytník, říjící v říjnu
3: Jihoamerický had, žijící převážně ve vodě
4: Co přenáší včela z květu na květ?
5: Domácí zvíře podobné koni, domestikované v Africe
6: Pták, černý pěvec se žlutým zobákem
7: Mládě krávy
8: Chemická značka jódu

Tajenka

Jeden z nejdůležitejších faktoru budoucího rozvoje zemědělství

1
2
3
4
5
6
7
8