Spotřebitelské chování

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

Otázky

1: Při … potravin je dle názoru spotřebitelů nejdůležitější kvalita i cena výrobků.
2: Tradiční faremní produkt z čerstvého kravského (ovčího, kozího, buvolího) mléka
3: Průměrný občan ČR … 33kg cukru ročně.
4: Tradiční název pro menší zemědělský podnik
5: Vývojová tendence ve spotřebitelském chování
6: Přívlastek k označení masa doporučováno po stránce zdravé výživy, ale nepříliš konzumováno v ČR
7: Sousední členská země EU
8: V přípravě i ingrediencích pokrmů podle spotřebitelských trendů jsou v členských zemích EU … odlišnosti
9: Spotřeba masa závisí na řadě faktorů, např. …, dostupnosti, religiózních zvycích, věkové struktuře obyvatelstva, zvyklostech a módě
10: Stále

Tajenka

… znamená upřednostňování jistého typu produktu/komodity spotřebitelem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry