Specifika významných komodit

Testy – otázky k procvičení

 

 

Graf-vývoj osevních ploch řepky a kukuřice

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

Otázky

1: Výroba
2: Zkratka Evropské unie
3: Jednotka plochy
4: Tradiční jednotka hmotnosti nezařazená do mezinárodní soustavy jednotek
5: … pětiny sklizně kukuřice vypěstované v ČR je využito jako podpora živočišné produkce
6: Země na asijském světadílu, která je významný výrobce rýže
7: Výrobce
8: Zemědělské vědy označují rostlinu s hospodářským využitím jako …

Tajenka

Ke globálně významným rostlinným komoditám lze řadit …

1
2
3
4
5
6
7
8
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry