Zemědělská krajina

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

 

Otázky

1: Typická obilnina starých Slovanů
2: Obilnina sloužící ke krmení především koní
3: Travní porost, využívaný k sečení píce
4: Vyhynulý chobotnatec
5: Způsob získávání léčivých rostlin
6: Pohyb vzduchu

Tajenka

Oblast, označovaná jako „Zlatý pruh Země české“

1
2
3
4
5
6
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry