Vývoj zemědělství na území ČR

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

 

Otázky

1: Beznohý plaz
2: Ohraničené území pro chov lovné zvěře
3: Horní končetina
4: Plocha porostlá stromy
5: Železniční dopravní prostředek
6: Opak od: starý

Tajenka

Propagátorem střídavého hospodaření byl u nás v polovině 19. století František (tajenka).

1
2
3
4
5
6
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry