Zásady zdravé výživy, nemoci ze špatné výživy

Testy – otázky k procvičení

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

 

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

představení katedry