Tok a transformace energie, potravní řetězce

 

Testy – otázky k procvičení

 

 

Testy – kontrolní cvičení

 

 

Otázky

1: Japonská okrasná třešeň
2: Náš národní strom
3: Schránka plže
4: Chobotnatec
5: Typický vesnický zrnožravý pták
6: Olejnina s velkými květenstvími, původem ze severní Ameriky

Tajenka

Nejvýznamnější zdroj energie v potravních řetězcích.

1
2
3
4
5
6
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

představení katedry