Sluneční záření, fotosyntetická produkce a fotoperiodismus

Testy – otázky k procvičení

Testy – kontrolní cvičení

Fotosyntéza

Katedra botaniky a fyziologie rostlin

představení katedry