Voda jako přírodní zdroj

Cukrová řepa

Ostatní plodiny

Chmel

Brambory