Systémy zpracování půdy

Katedra agroekologie a rostlinné produkce