Rajonizace zemědělství v ČR

Cukrová řepa

Ostatní plodiny

Chmel

Brambory