Hlavní produkční systémy

Cukrová řepa

Ostatní plodiny

Chmel

Brambory