Geneticky modifikované organismy v zemědělství

Katedra agroekologie a rostlinné produkce