Prezentace

Generativní diaspory základních druhů plevelů

určeno pro všechny formy vzdělávání

Zpracovali: doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.; Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. a Ing. Martin Opatrný
Určeno pro interní potřebu Katedry agroekologie a rostlinné produkce
Verze 1.2023

 • Aplikace uvádí základní determinační znaky diaspor plevelných rostlin.
 • Obsahuje fotografie semen, případně plodů.
 • Součástí obrazových vyobrazení je perokresba vyznačující důležité rozlišovací
  znaky (*).
 • Barevné trojúhelníky propojují text s obrazovými přílohami.
 • U všech druhů je uveden odkaz na podrobný popis.

* Cremer J.: Acker- und Gartenwildkräuter: ein Bestimmungsbuch (1991)
Hron F. – Vodák A.: Polní plevele a boj proti nim (1959)

Materiály jsou doplněny zvukovými záznamy, které uvádějí doplňující informace, zajímavosti a upozornění ve vztahu ke správné determinaci.

Doplňující informace

Zajímavosti

Upozornění

Základní diagnostické znaky diaspor

 • Barva semen ve vztahu k prostředí uložení a době stáří semene

 • Velikost vycházející z výšky, šířky a hloubky semene
 • Lesk povrchu semen – se stářím semen klesá
 • Tvar semene na průřezu
 • Detekovatelné uložení zárodečného kořínku (radikula)

 • Retikulace povrchu semen, prostorové specifické útvary na osemení

 • Umístění a viditelnost přítomnosti pupku (hilum) na semen

 • Znatelné umístění rýh na semeni (určují umístění zárodečného kořínku, specifické tvary osemení apod.)
 • Znatelná přítomnost mikropyle

 • Přítomnost letových aparátů – chmýr (pappus)

 • Charakteristické aroma semen – specifické vlastnosti, např. uvolňování kumarinu u jetelovin
 • Přítomnost skvrn na povrchu semen
 • Přítomnost háčků a dalších objektů na semenech

 • Detekovatelnost osiny či osinky u semen jednoděložných rostlin

Diagnostické znaky diaspor jednoděložných rostlin

Close

Warning: A non-numeric value encountered in /data/www/zemedelstviapotraviny_cz/www/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_modals.php on line 247

Diagnostické znaky diaspor dvouděložných rostlin

Diagnostické znaky diaspor

Diagnostické znaky diaspor

Close

Diagnostika vybraných generativních diaspor plevelných druhů - SAMOSTUDIUM

Penízek rolní (Thlaspi arvense L.), čeleď brukvovité (Brassicaceae)

Plodem je vejčitě okrouhlá, plochá, lemovaná šešulka. Semena jsou v obrysu oválná (  ), zploštělá, 1,5 – 2 mm dlouhá, na jednom konci hubičkovitá, hnědočerná až fialově černá, s kovovým leskem.
Na povrchu mají 5 – 7 rýh (), probíhajících paralelně s obrysem.Podrobné informace o druhu

Hořčice polní (Sinapis arvensis L.), čeleď brukvovité (Brassicaceae)

Plodem jsou válcovité šešule ( ), ukončené kuželovitým nebo mírně smáčknutým zobanem. Semena jsou kulovitá ( ), červenohnědá až černá, silně palčivé chuti, 1 – 1,6 mm v průměru, za vlhka silně slizovatí.

Sinapis arvensis F1


Podrobné informace o druhu

Ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum L.), čeleď brukvovité (Brassicaceae)

Raphanus raphanistrum CB

Plodem je zaškrcovaný struk 3 – 8 cm dlouhý a 3 – 6 mm široký ( ), rozpadavý v 1 – 8 jednosemenných, soudečkovitých (), mělce žlábkovitých dílů. Zobánek struku je úzce kuželovitý. Semena jsou vejčitě oválná, 1,5 – 4 mm dlouhá a 1,5 – 3,5 mm široká, žlutohnědá.
Podrobné informace o druhu

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris (L.) MED.), čeleď brukvovité (Brassicaceae)

Capsella bursa-pastoris CB

Plody jsou zploštělé šešulky, trojúhelníkovitého tvaru ( ), které obsahují až přes 20 drobných semen. Barva semen je žlutohnědá až červenohnědá, semena jsou 0,8 – 1 mm dlouhá, podlouhle elipsoidní, téměř hladká. Obrys zárodečného kořínku je ve středu semene ( ).Podrobné informace o druhu

Pcháč rolní (Cirsium arvense (L.) SCOP.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Cirsium arvense CB

Nažky jsou 3 – 4 mm dlouhé, podlouhlé, dole zúžené ( ), nahoře s hrbolkem
( ), který nese čepičku s pérovitými chlupy chmýru 2 – 3 cm dlouhými ( ), na povrchu jsou nažky jemně brázděné, slabě lesklé, žlutohnědé až hnědé.

Cirsium arvense F1Pcháč rolní (Cirsium arvense (L.) SCOP.)


Podrobné informace o druhu

Mléč rolní (Sonchus arvensis L.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Sonchus arvensis CB

Nažky jsou hnědé, 2,5 – 3,5 x 1 – 1,5 mm, podlouhle kopinaté, zploštělé, žebernaté (až 12 podélných ostnitých žeber ), mají bílý chmýr s jednoduchými vlásky, 10 – 14 mm ( ).

Sonchus arvensis F2Sonchus arvensis F1


Podrobné informace o druhu

Rmen rolní (Anthemis arvensis L.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Anthemis arvensis CB

Nažky jsou heterokarpické; z jazykovitých květů jsou 1,8 – 2,2 mm dlouhé, klínovité, od základny k vrcholu nálevkovitě rozšířené ( ), na příčném řezu kruhovité ( ), podélně zřetelně žebernaté ( ); z terčových květů jsou drobnější, 1,4 – 1,9 mm dlouhé, klínovité, podélně jemně žebrované; barva žlutohnědá.

Anthemis arvensis F1

Podrobné informace o druhu

Heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ-BIP.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Tripleurospermum inodorum CB

Nažky jsou klínovité, matné, drsné, 2 mm dlouhé, na vrcholu límcovitě rozšířené ( ). Na hřbetní straně jsou dvě okrajová žebra, na břišní straně jsou tři podélná, světlá žebra ( ).

Tripleurospermum inodorum F1

Podrobné informace o druhu

Pampeliška (Taraxacum WIGG. WEB.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Taraxacum CB

Plodem jsou ochmýřené nažky ( ), 2,5 – 3,5 mm dlouhé, dlouze klínovitého tvaru, na příčném řezu kosočtverečné, šedožluté, mají podélná žebra v horní polovině zubatá ().

Taraxacum F1Taraxacum F2


Podrobné informace o druhu

Turanka kanadská (Conyza canadensis (L.) CRONQ.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Conyza canadensis CB

Nažky jsou protáhlé, k bázi zúžené ( ), 1 mm dlouhé, barva žlutá, na vrcholu s chmýrem 3x delším než nažka ().

Conyza canadensis F1


Podrobné informace o druhu

Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora CAV.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Galinsoga parviflora CB

Drobné, 1 – 1,5mm dlouhé, ochmýřené nažky mají matný, černý povrch, s krátkými chlupy ( ). Krátký chmýr je lesklý a bělavý (). Nažky z terčových květů jsou v průřezu okrouhlé až čtvercovité, s vějířovitě rozloženým chmýrem ( ). Obvodové jazykovité květy mají nažky na průřezu kosočtverečné ( ), pouze s několika krátkými chlupy chmýru.

Galinsoga parviflora F1

Podrobné informace o druhu

Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Artemisia vulgaris CB

Drobné nažky jsou v obrysu vejčitě kopinaté, dole zúžené ( ), asi 2,8 mm dlouhé, matné, hnědožluté. Na povrchu jsou patrná podélná žebra ( ), na vrcholu lem ( ).

Artemisia vulgaris F1


Podrobné informace o druhu

Locika kompasová (Lactuca serriola L.), čeleď hvězdnicovité (Asteraceae)

Lactuca serriola CB

Plodem jsou ochmýřené nažky ( ), 3 mm dlouhé, obvejčité, zploštělé, hnědavé, podélně žebernaté ( ). Na povrchu semen jsou patrné tmavší skvrny ( ), po obvodu jsou patné zoubky.

Lactuca serriola F1Lactuca serriola F2

Podrobné informace o druhu

Oves hluchý (Avena fatua L.), čeleď lipnicovité (Poaceae)

Avena fatua CB

Plodem je pluchatá obilka, protáhle kopinatá, na bázi s podkovovitou jizvou, 12 – 20 x 2,5 – 3,5 mm, osina je tuhá, zalomená ( ), dole spirálovitě stočená, vyrůstá z boku. Dole je obilka ochmýřená (), pastopečka je kulatá ( ).

Avena fatua F1


Podrobné informace o druhu

Pýr plazivý (Elytrigia repens (L.) DESV.), čeleď lipnicovité (Poaceae)

Elytrigia repens CB

Pluchaté obilky jsou až 7 mm dlouhé, mají šedobílé až nažloutlé, podélně žilkované pluchy, v obrysu úzce kopinaté, obvykle s rovnou osinou (). Pluška je kratší, na okraji vroubkovaná. Pastopečka na bázi obilky je kyjovitá ().

Elytrigia repens F1

Podrobné informace o druhu

Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) BEAUV.), čeleď lipnicovité (Poaceae)

Apera spica-venti CB

Plodem je pluchatá, osinatá obilka je 2 – 3 mm dlouhá, kopinatá, ostře zašpičatělá. Osina je slouhá ( ).
Na bázi obilky je patné jemné ochlupení ( 
).

Apera spica-venti F1


Podrobné informace o druhu

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli (L.) BEAUV.), čeleď lipnicovité (Poaceae)

Echinochloa crus-galli CB

Plodem je pluchatá obilka, která je asi 2 mm dlouhá a 1,5 mm široká, na svrchní straně vypouklá, na vnitřní zploštělá, pískově žlutá, lesklá, zašpičatělá ( ). Obilky bývají uzavřeny ve 3 nestejných, matných, žebernatých plevách, z nichž dvě jsou ukončeny hrotem a třetí je osinatá.

Echinochloa crus-galli F1


Podrobné informace o druhu

Merlík bílý (Chenopodium album L.), čeleď merlíkovité (Chenopodiaceae)

Chenopodium album CB

Plody jsou drobné, heterokarpické, okrouhlé, 1,2 – 1,4 mm dlouhé, čočkovitého tvaru se zahnutým hrbolkem (kořínkem ) na obvodu. Ve středu semen je přítomna malá prohlubeň ( ). Nejčastěji jsou i po dozrání kryty v pěticípém okvětí. Semena černá, lesklá, nebo hnědavá až nažloutlá, často nedozrálá. Rozlišovacím znakem je retikulace osemení ( )

Chenopodium album F1

Podrobné informace o druhu

Lebeda lesklá (Atriplex sagittata BORKH.), čeleď merlíkovité (Chenopodiaceae)

Atriplex sagittata CB

Plody jsou heterokarpické nažky, jež lze zhruba dělit do dvou skupin, tj. velké světlehnědé ( ), okrouhlé, na průřezu zploštělé, měřící 3 – 5 mm a nažky drobné, černé ( ) , lesklé, kryté šedavým perigoniem, okrouhlé, na průřezu čočkovitě vypouklé, měřící 1,5 – 2 mm v průměru.

Atriplex sagittata F1

Podrobné informace o druhu

Blín černý (Hyoscyamus niger L.), čeleď lilkovité (Solanaceae)

Hyoscyamus niger CB

Plodem je dvoupouzdrá tobolka vejcovitého tvaru, otevírající se po uzrání víčkem. Obsahuje četná, silně zploštělá, 1,0 – 1,3 mm dlouhá, 0,9 – 1,0 mm široká, v obrysu oválná až ledvinovitá, matná, na povrchu jemně jamkovitá, šedohnědá až stříbřitě šedá semena.

Hyoscyamus niger F1

Podrobné informace o druhu

Durman obecný (Datura stramonium L.), čeleď lilkovité (Solanaceae)

Datura stramonium CB

Semeno 3 – 3,7 mm dlouhé, široce ledvinovité až okorouhlé, zploštělé.
Povrch nerovný s prohlubněmi, slabě lesklý.
Barva hnědočerná až černá, jizva světlá ( ).

Datura stramonium F1


Podrobné informace o druhu

Lilek černý (Solanum nigrum L.), čeleď lilkovité (Solanaceae)

Solanum nigrum CB

Plodem jsou kulovité, zejména fialově černé, lesklé bobule ( ), obsahující četná semena (50 – 70), která jsou 2 – 2,3 mm dlouhá, zploštělá, v obrysu nepravidelně široce vejčitá, špinavě žlutá až žlutohnědá, matná, na povrchu hustě jemně jamkatá, dole zašpičatělá ( ).
Semana mají typickou retikolaci ( 
).


Podrobné informace o druhu

Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia L.), čeleď pryšcovité (Euphorbiaceae)

Euphorbia helioscopia CB

Plodem je lysá, hladká nebo na povrchu jemně tečkovaná, kulovitá tobolka. Semena jsou vejcovitá, 1,8 – 2,2 (- 2,5) mm dlouhá, hnědavá, na povrchu jemně dolíčkatě prolamovaná ( ); na břišní straně mají šev, na bázi kožovité masíčko (karunkulum ).

Euphorbia helioscopia F1


Podrobné informace o druhu

Bažanka roční (Mercurialis annua L.), čeleď pryšcovité (Euphorbiaceae)

Mercurialis annua CB

Plody jsou dvoupouzdré tobolky ( ) se žlutozeleným oplodím, porostlým světlými, tupými, odstálými chlupy. Každé pouzdro obsahuje jediné semeno, které je 1,5 – 2 mm dlouhé, okrouhle vejčité, žlutohnědé, na povrchu slabě lesklé, síťkovitě jamkovité, na semenech je patrný lem ( ); v dolní části je hřebenitý výrůstek, tzv. masíčko (karunkulum ).

Mercurialis annua F1


Podrobné informace o druhu

Konopice polní (Galeopsis tetrahit L. ), čeleď hluchavkovité (Lamiaceae)

Galeopsis tetrahit CB

Tvrdka je 3 až 3,5 mm dlouhá, v obrysu skoro vejčitá, k základně zúžená, břišní stěna vyklenutá, povrch je hladký, matný, barva šedohnědá, s nepravidelně tmavými skvrnami. Nad pupkem ( ) se nachází zřetelná rýha ( ).

Galeopsis tetrahit F1

Podrobné informace o druhu

Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule L.), čeleď hluchavkovité (Lamiaceae)

Lamium amplexicaule CB

Plodem jsou asi 3 mm dlouhé, podlouhle vejčité, dole zúžené, bradavčité tvrdky s vyklenutou přední stěnou, břišní je střechovitá (  ); barva tvrdek je šedohnědá s bělavými skvrnami. dolní části je hřebenitý výrůstek, tzv. masíčko (karunkulum ).

Lamium amplexicaule F1


Podrobné informace o druhu

Šťovík kadeřavý (Rumex crispus L.), čeleď rdesnovité (Polygonaceae)

Rumex crispus CB

Trojboké nažky, 2 – 3 mm dlouhé s klenutými hranami (  ), světle až tmavohnědé, jsou lesklé, na vrcholu protáhle zašpičatělé ( ) a jsou uzavřeny křídlatým, srdčitě okrouhlým, celokrajným nebo jen drobně zoubkovaným, trojbokým, hnědavým okvětím (). Na krovkách je kulovitý mozolek vyplněný vzduchem.

Rumex crispus F1

Podrobné informace o druhu

Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia (L.) S.F.GRAY), čeleď rdesnovité (Polygonaceae)

Persicaria lapathifolia CB

Plody jsou nažky, (1,5 -) 2 – 2,5 mm dlouhé, v obrysu široce srdčité až okrouhlé, lesklé, hnědočerné až černé. Na příčném řezu jsou nažky zploštělé, na vrcholu zašpičatělé (  ), většinou jsou kryty zbytky šedohnědého až šedozeleného, matného okvětí ( ).

Persicaria lapathifolia F1

Podrobné informace o druhu

Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.), čeleď rdesnovité (Polygonaceae)

Polygonum aviculare CB

Plody jsou trojboké, hnědé až hnědočerně zbarvené nažky, s ostrými hranami
( ), 2 – 3 mm dlouhé; povrch nažek je jemně dolíčkovaný, slabě lesklý; často nažky zůstávají pokryty zaschlým šedozeleným až šedohnědým okvětím ( 
).

Polygonum aviculare F1

Podrobné informace o druhu

Opletka obecná (Fallopia convolvulus (L.) Á. LŐVE), čeleď rdesnovité (Polygonaceae)

Fallopia convolvulus CB

Plodem jsou trojboké nažky, (2,5 -) 3 – 4 (- 5) mm dlouhé, (1,8 -) 2 – 2,4 (- 2,6) mm široké, v obrysu téměř vejčité k oběma koncům zašpičatělé ( ), černé, zcela nebo zčásti uzavřené zaschlým šedozeleným až šedohnědým okvětím.

Fallopia convolvulus F1


Podrobné informace o druhu

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.), čeleď jitrocelovité (Plantaginaceae)

Plantago lanceolata CB

Plodem je víčkatá tobolka. Semeno 2,3 – 3 mm dlouhé, elipsovité, břišní strana vyhloubená, uprostřed tmavá jizva (). Povrch hladký, lesklý. Barva hnědá.

Plantago lanceolata F1


Podrobné informace o druhu

Jitrocel větší (Plantago major L.), čeleď jitrocelovité (Plantaginaceae)

Plantago major CB

Plodem je víčkatá tobolka. Semeno 1,1 – 1,5 mm dlouhé, nepravidelně 3 – 5 hranné. Povrch svraskalý jemně síťovaný (  ) slabě lesklý. Barva tmavohnědá. Uprostřed je tmavá jizva ( ).

Plantago major F1

Podrobné informace o druhu

Ptačinec prostřední (Stellaria media (L.) VILL.), čeleď hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Stellaria media CB

Plodem je vícesemenná tobolka, po uzrání pukající. Semena jsou široce ledvinovitá, zploštělá, 0,9 –1,3 mm široká, rezavě hnědá až tmavě hnědá, pokrytá řadami bradavčitých, hvězdnicovitých výrůstků (  ). Patrné je boční sevření ( ).

Stellaria media F1

Podrobné informace o druhu

Mák vlčí (Papaver rhoeas L.), čeleď mákovité (Papaveraceae)

Papaver rhoeas CB

Plodem je lysá, obvejčitá tobolka ( ), s otvory pod bliznou, kterými vypadávají dozrálá semena. Semena jsou ledvinovitá ( ), matná,
asi 1 mm dlouhá,
šedohnědá, se zřetelně síťovaným povrchem a čtvercovými políčky ().

Papaver rhoeas F1

Podrobné informace o druhu

Mrkev obecná (Daucus carota L.), čeleď miříkovité (Apiaceae)

Daucus carota CB

Plodem jsou ostnité dvojnažky, které se rozpadají na 2 samostatné nažky, 2 – 3 mm dlouhé, šedožluté až šedohnědé, ostnité ().

Daucus carota F1


Podrobné informace o druhu

Laskavec srstnatý (Amaranthus retroflexus L.), čeleď laskavcovité (Amaranthaceae)

Amaranthus retroflexus CB

Plodem jsou elipsoidní, jednosemenné tobolky, otvírající se víčkem. Semena jsou v obrysu téměř okrouhlá, čočkovitá, 1 – 1,2 mm v průměru, černá, s hladkým, silně lesklým povrchem. Okolo je patrný malý lem ( ). U jizvy je zřetelný malý zobáčkovitý výstupek ( ).

Amaranthus retroflexus F1


Podrobné informace o druhu

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.), čeleď svlačcovité (Convolvulaceae)

Convolvulus arvensis CB

Plodem je dvoupouzdrá tobolka, která obsahuje zpravidla 4 semena (často jsou 1 až 2 semena nevyvinuta). Semena jsou v obrysu nepravidelně hruškovitá, se střechovitě zaoblenou hranou a vyklenutou hřbetní stěnou (mají tvar čtvrtiny plodu hrušně ), 3 – 4 mm dlouhá, matná, šedohnědá až šedočerná, s bradavčitými výrůstky. Dole je patrný pupek ( ).

Convolvulus arvensis F1

Podrobné informace o druhu

Violka rolní (Viola arvensis MURRAY), čeleď violkovité (Violaceae)

Viola arvensis CB

Plodem je vejčitá tobolka, pukající 3 chlopněmi. Semena jsou podlouhle vejčitá, dole zašpičatělá, 1,5 – 1,7 mm dlouhá, s masíčkem ( ). Povrch je hladký, lesklý, žlutý až žlutohnědý, masíčko běložluté.

Viola arvensis F1

Podrobné informace o druhu

Rozrazil perský (Veronica persica POIRET), čeleď krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Veronica persica CB

Tobolky jsou širší než dlouhé, 4 – 6 mm dlouhé, z boku výrazně smáčklé, na ploše s výraznou síťnatou žilnatinou, se šikmo postavenou zaschlou čnělkou, výrazně přesahující zářez tobolky ( ). Semena mušlovitě zakřivená ( ), v obrysu eliptická, asi 1,6 mm dlouhá, na povrchu s příčně vrásčitou skulpturou, žlutohnědá.

Veronica persica F1Veronica persica F2

Podrobné informace o druhu

Rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia L.), čeleď krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Veronica hederifolia CB

Tobolky mělce čtyřlaločné. Semena téměř kulovitá s hlubokou dutinou na břišní straně ( ), 2,5 – 3 mm v průměru, na povrchu jemně vrásčitá (  ), žlutohnědá až hnědočervená.

Veronica hederifolia F1


Podrobné informace o druhu

Lnice květel (Linaria vulgaris MILL.), čeleď jitrocelovité (Plantaginaceae)

Linaria vulgaris CB

Tobolky vejcovité. Semeno je 1,5 – 2,5 mm dlouhé, v obrysu okrouhlé, zploštělé, lemované křídlatým okrajem (). Povrch slabě lesklý. Barva šedohnědá.Podrobné informace o druhu

Svízel přítula (Galium aparine L.), čeleď mořenovité (Rubiaceae)

Galium aparine CB

Plodem je dvojnažka ( ), která se v době zrání poltí na dva kulovité díly, 2,8 – 5 mm dlouhé. Na povrchu jsou pokryty bradavkami s tuhými háčkovitými ostny (), na břišní straně mají kráterovitou prohlubeň ( ), jsou šedohnědé až šedozelené.

Galium aparine F1


Podrobné informace o druhu

Knotovka širolistá (Silene latifolia POIRET), čeleď hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Silene latifolia CB

Plodem je široce vejčitá tobolka ( ), obalená vytrvalým kalichem, 11 –17 mm dlouhá, obsahuje četná 1,3 – 1,5 mm dlouhá, ledvinovitá až kulovitě ledvinovitá semena, s bradavkovitými vyvýšeninami, jež jsou na bázi zubaté. Barva semen je šedá až tmavošedá s modrým nádechem. Typický je pupek ( ).


Podrobné informace o druhu

Zemědým lékařský (Fumaria officinalis L.), čeleď zemědýmovité (Fumariaceae)

Fumaria officinalis CB

Plody jsou jednosemenné nažky, kulovitě ledvinovité, 1,7 – 2,6 mm dlouhé a 1,8 – 2,8 mm široké, na povrchu hrubě svraskalé, zelené až žlutohnědé, na vrcholu mírně vmáčklé (  ) , pod vrcholem s 2 protilehlými okrouhlými jamkami. Dobře patrný je pupek ( ).

Fumaria officinalis F1


Podrobné informace o druhu

Vikev chlupatá (Vicia hirsuta (L.) S.F.GRAY), čeleď bobovité (Fabaceae)

Vicia hirsuta CB

Plodem jsou lusky většinou se 2 semeny ( ), podlouhlé, 10 mm dlouhé, 3 – 4 mm široké, chlupaté nebo vzácně lysé, hnědé až šedočerné. Semena kulovitá, 2,2 –2,5 mm dlouhá, hladká, žlutozelená, zelená až rezavě hnědá, s tmavými skvrnami, mírně lesklá. Dobře patrná je pupek ( ).


Podrobné informace o druhu

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.), čeleď kopřivovité (Urticaceae)

Urtica dioica CB

Plodem jsou drobné nažky, uzavřené v okvětí. Jsou v obrysu oválné až vejčité, nahoře tupě zašpičatělé, se zbytkem krátké blizny ( ), na průřezu čočkovitě zploštělé, žlutavě šedé až šedé, 1 – 1,2 mm dlouhé a 0,7 – 0,9 mm široké.

Urtica dioica F1

Podrobné informace o druhu

Cukrová řepa

Ostatní plodiny

Chmel

Brambory